درس‌های روابط عمومی الکترونیک

 • شنبه - ۴ سنبله ۱۳۹۶
 • دانشجویان گرامی روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه هرات! دو درس اول صنف روابط عمومی الکترونیک را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود درس چستی روابط عمومی الکترونیک و فن آوری های کابردی دانلود درسروابط عمومی الکترونیک و حکومت الکترونیک موفق باشید.

  کار عملی گزارش چندرسانه‌ای گروهی

 • یکشنبه - ۲۱ جوزا ۱۳۹۶
 • دانشجویان عزیز آنلاین ژورنالیزم دانشگاه هرات! در چهارمین کار عملی مضمون روزنامه‌نگاری آنلاین، شما باید یک گزارش چند رسانه‌ای گروهی تهیه کنید. این گزارش چند رسانه‌ای را براساس ساختار، شکل و نظریه‌هایی که در جزوه درسی تان خوانده‌اید بسازید. بخاطر راحتی بیشتر تان انتخاب سوژه به ...

  سومین کار عملی آنلاین ژورنالیزم

 • دوشنبه - ۴ ثور ۱۳۹۶
 • دانشجویان آنلاین ژورنالیزم دانشگاه هرات! سومین کار عملی تان در مضمون آنلاین ژورنالیزم قرار شرح زیر اعلام می‌شود معيارها و شيوه كار تمرين جديد: يك موضوع را به دلخواه انتخاب كنيد و در مورد آن يك گزارش 600 كلمه‌اي بنويسيد. در صد كلمه نخست گزارش، اصل موضوع و ...

  پژوهش‌های گروهی مضمون حقوق رسانه-کهکشان شرق

 • شنبه - ۲۴ میزان ۱۳۹۵
 • دانشجویان عزیز حقوق رسانه در دانشگاه کهکشان شرق! همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر باقی نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته شده است. همه گروه‌ها باید کنفرانس ...

  صنف‌هایم در سمستر نخست ۱۳۹۵

 • پنج شنبه - ۱۵ دلو ۱۳۹۴
 • صنف‌هایم در سمستر نخست 1395 درود بر همه شما دانشجویان عزیز ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات! سال نو تحصیلی در دانشگاه هرات به تاریخ دوم حمل سال 1395 خورشیدی آغاز می‌شود. امیدوارم که دراین سال نو تحصیلی، با برنامه‌ها ...

  ساخت و طراحی وبلاگ‌ حرفه‌یی (خبری و سازمانی)

 • سه شنبه - ۲۴ سنبله ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز روزنامه‌نگاری آنلاین و روابط عمومی الکترونیک دانشگاه هرات! در مضمون‌های روزنامه‌نگاری آنلاین و روابط عمومی الکترونیک شما باید هر کدام تان وبلاگ حرفه‌یی بسازید. دانشجویان ژورنالیزم وبلاگ خبری و دانشجویان روابط عمومی وبلاگ سازمانی. همه وبلاگ‌ها باید در سرویس وبلاگ دهی وردپرس ساخته شود. ...

  درس‌های آنلاین ژورنالیزم

 • جمعه - ۲۰ سنبله ۱۳۹۴
 • دانشجویان گرامی آنلاین ژورنالیزم در دانشگاه هرات! درس‌های مضمون آنلاین ژورنالیزم را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود برنامه درسی مضمون آنلاین ژورنالیزم دانلود درس چیستی آنلاین ژورنالیزم دانلود درس مهارت‌های آنلاین ژورنالیزم سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری می‌شود.

  درس‌های روابط عمومی الکترونیک

 • جمعه - ۲۰ سنبله ۱۳۹۴
 • دانشجویان گرامی ام در صنف روابط عمومی الکترونیک دانشگاه هرات! درس‌های مضمون روابط عمومی الکترونیک را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود درسچیستی روابط عمومی الکترونیک دانلد درس تکنولوژی‌های کاربردی در روابط عمومی الکترونیک سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری خواهد شد. سرفراز باشید.

  درس‌های فن آوری‌های جدید رسانه‌یی

 • جمعه - ۲۰ سنبله ۱۳۹۴
 • دانشجویان صنف دوم ژورنالیزم دانشگاه هرات! درس های مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود برنامه درسی مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی دانلود درس چیستی و ماهیت تکنولوژی سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری میشود. بهروز باشید.

  کار عملی گزارش چند رسانه‌یی

 • شنبه - ۸ قوس ۱۳۹۳
 • دانشجویان عزیز آنلاین ژورنالیزم دانشگاه هرات! در چهارمین و آخرین کار عملی مضمون روزنامه‌نگاری آنلاین، شما یک گزارش چند رسانه‌یی فردی باید تهیه کنید. این گزارش چند رسانه‌یی را براساس ساختار، شکل و نظریه‌هایی که در جزوه درسی تان خوانده‌اید بسازید. بخاطر راحتی بیشتر تان ...

  گالــــری