متن قانون رسانه های افغانستان

 • شنبه - ۱۸ جوزا ۱۳۹۲
 • دانشجویان گرامی حقوق رسانه! همانطوری که در صنف برای تان وعده دادم، برای انجام کنفرانس های صنفی تان و بخاطر شناخت بیشتر از قانون رسانه های همگانی افغانستان،  متن این قانون در جریده رسمی و متن کتاب تحلیلی برقانون رسانه های همگانی نوشته صدیق الله توحیدی ...

  درس از وب۱ تا وب۳

 • شنبه - ۱۸ جوزا ۱۳۹۲
 • درود بر دانشجویان گرامی ام! درس سیرتکامل وب سایت ها؛ از وب 1 تا وب3  را می توانید از پیوند زیر دریافت کنید. همچنان دوستانی که می خواهند درباره موتورجستجوی گوگل بیشتر بدانند نیز می توانند این فایل را دانلود نمایند. این موضوع چندی پیش در ...

  درس های جدید از حقوق رسانه

 • جمعه - ۲۷ ثور ۱۳۹۲
 • دانشجویان سال چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! درس های جدید از مضمون  حقوق رسانه را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود درس های هفتم، هشتم و نهم انواع جرایم رسانه ای  دانلود درس دهم و یازدهم در جرایم رسانه ای مسوول کیست؟ منتظر درس های هم جدید باشید. در ضمن آزمون میان ...

  درس های تکنولوژی های جدید رسانه ای

 • پنج شنبه - ۲۶ ثور ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز سال سوم ژورنالیزم دانشگاه هرات! درس های مضمون تکنولوژی های جدید رسانه ای را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود برنامه درسی تکنالوژی های جدید رسانه ای دانلود درس نخست چیستی و ماهیت تکنولوژی دانلود درس دوم پیشینه تکنولوژی های رسانه ای دانلود درس سوم ویژگی های تکنولوژی های جدید رسانه ای دانلود ...

  درس های حقوق رسانه

 • چهارشنبه - ۱۸ ثور ۱۳۹۲
 • دانشجویان صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! درس های مضمون حقوق رسانه را از پیوندهای زیر دانلود کنید. دانلود برنامه درسی حقوق رسانه دانلود درس نخست چیستی حقوق رسانه دانلود درس دوم عناصر آزادی رسانه ها دانلود درس سوم جایگاه حقوقی آزادی بیان دانلود درس چهارم محدودیت های اسلام بر آزادی بیان دانلود درس پنجمآزادی اطلاعات و حق ...

  دانلود درس های روزنامه نگاری چند رسانه ای

 • سه شنبه - ۱۰ ثور ۱۳۹۲
 • دانشجویان  عزیز روزنامه نگاری آنلاین / چند رسانه ای در صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات سلام! دانلود درس های روزنامه نگاری آنلاین / چند رسانه ای در پیوندهای زیر آماده است. دانلود برنامه درسی روزنامه نگاری آنلاین / چند رسانه ای دانلود درس نخست چیستی روزنامه نگاری چند رسانه ای دانلود ...

  گالــــری