تحقیق‌های گروهی مضمون حقوق و اخلاق در رسانه-روابط عمومی

 • شنبه - ۲۳ جوزا ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز حقوق و اخلاق در رسانه در دیپارتمنت روابط عمومی دانشگاه هرات! همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته ...

  اعلام سوژ‌ه‌های گزارشگری توسعه

 • دوشنبه - ۱۸ جوزا ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! در نیمه سمستر اول سال 1394 در مضمون روزنامه‌نگاری بحران و توسعه، براساس برنامه درسی، شما باید برای انکشاف مهارت‌های عملی تان در این حوزه، یک گزارش بین 900 تا 1000 کلمه‌یی درباره موضوعات مربوط به ...

  ُاعلام سوژه‌های گزارشگری بحران

 • دوشنبه - ۱۸ جوزا ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! در نیمه سمستر اول سال 1394 در مضمون روزنامه‌نگاری بحران و توسعه، براساس برنامه درسی، شما باید برای انکشاف مهارت‌های عملی تان در این حوزه، یک گزارش بین 900 تا 1000 کلمه‌یی درباره موضوعات مربوط به ...

  پروژه‌های صنفی ژورنالیزم سیاسی

 • شنبه - ۱۹ ثور ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز ژورنالیزم سیاسی! موضوعات کنفرانس‌های صنفی تان برای ارائه در صنف مشخص شد. برای هر دو نفر از شما دانشجویان گرامی، یک موضوع برای تهیه و ارائه کنفرانس صنفی مشخص شده و طبق موضوع کنفرانس، آمادگی‌های تان را بگیرید. موضوع‌های کنفرانس صنفی: 1. نقش رسانه ها در ...

  فورم‌های گزارش‌های هفتگی و ماهانه دوره کارآموزی

 • دوشنبه - ۱۴ ثور ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیزم در صنف‌های چهارم دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات! حدود یک ماه از دوره کارآموزی تان در رادیوها و سازمان‌ها می‌گذرد. طی این مدت، هفته‌وار فعالیت‌های حرفه‌ای و عملی داشته‌اید. برای تدوین و ثبت بهتر و منطم فعالیت‌های تان، من فورمه‌هایی برای گزارش‌های ...

  تحقیق‌های گروهی مضمون حقوق رسانه

 • سه شنبه - ۲ جدی ۱۳۹۳
 • دانشجویان عزیز حقوق رسانه در دانشگاه کهکشان شرق! همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته شده است. متاسفانه فرصت ارایهء تحقیقات در ...

  کار عملی گزارش چند رسانه‌یی

 • شنبه - ۸ قوس ۱۳۹۳
 • دانشجویان عزیز آنلاین ژورنالیزم دانشگاه هرات! در چهارمین و آخرین کار عملی مضمون روزنامه‌نگاری آنلاین، شما یک گزارش چند رسانه‌یی فردی باید تهیه کنید. این گزارش چند رسانه‌یی را براساس ساختار، شکل و نظریه‌هایی که در جزوه درسی تان خوانده‌اید بسازید. بخاطر راحتی بیشتر تان ...

  کار عملی توسعهء وبلاگ سازمانی

 • شنبه - ۲۴ عقرب ۱۳۹۳
 • دانشجویان گرامی روابط عمومی الکترونیک! در دومین کار عملی، شما باید وبلاگ سازمانی که طراحی کرده اید، توسعه دهید و بخش های مورد نیاز یک سازمان را ایجاد و آن را با محتوای خوب و عالی مربوط به سازمان، پر کنید. معیارهای این کار عملی: 1-تهیه شرحی درباره ...

  کار عملی۳ آنلاین ژورنالیزم اعلام شد

 • سه شنبه - ۲۹ میزان ۱۳۹۳
 • دانشجویان آنلاین ژورنالیزم دانشگاه هرات! اگر چه قرار بود من سوژه های کار عملی سوم تان را انتخاب کنم. اما سفرم به مسکوی روسیه،مشکلات سفر و بلاک بودن سرور وب سایتم سبب شد تا اعلام کار عملی سوم تان به تاخیر بیافتد. به هر حال ...

  کار عملی طراحی یک وبلاگ حرفه‌یی

 • شنبه - ۱۹ میزان ۱۳۹۳
 • دانشجویان عزیز روزنامه‌نگاری آنلاین و روابط عمومی الکترونیک دانشگاه هرات! در مرور اولیه از وبلاگ‌های شما دوستان، دیدم که هنوز وبلاگ‌های بیشتر دانشجویان کامل نشده و کمبودی هایی دربخش‌های مختلف دیده می شود. حتی برخی از دانشجویان تاکنون وبلاگ نه‌ساخته اند. بنابراین همه دانشجویان باید ...

  گالــــری