اولین کارهای خانگی آنلاین ژورنالیزم

 • چهارشنبه - ۵ سنبله ۱۳۹۳
 • دانشجویان گرامی آنلاین ژورنالیزم در صنف سوم ژورنالیزم دانشگاه هرات! در اولین کارخانگی از درس چیستی و ویژ‌گی‌های آنلاین ژورنالیزم، شما باید نسخهء چاپی و نسخهء آنلاین یکی از دو روزنامه‌های مطرح کشور، یعنی روزنامه‌ ماندگار و روزنامه هشت صبح را براساس معیارهای زیر با ...

  تحقیق گروهی

 • دوشنبه - ۲۷ اسد ۱۳۹۳
 • دانشجویان عزیز حقوق رسانه در دانشگاه کهکشان شرق! همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته شده است. متاسفانه فرصت ارایهء تحقیقات در ...

  کار عملی گزارش چند رسانه ای

 • دوشنبه - ۲ جدی ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز صنف سوم ژورنالیزم در دانشگاه هرات! در چهارمین و آخرین کار عملی مضمون روزنامه نگاری آنلاین،  شما یک گزارش چند رسانه ای فردی باید تهیه کنید. این گزارش چند رسانه ای را براساس ساختار، شکل و نظریه هایی که در جزوه درسی تان خوانده ...

  کار عملی روابط عمومی پیشرفته

 • دوشنبه - ۲ جدی ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز روابط عمومی در دانشگاه هرات! سلام بر شما و وقت تان بخیر. بابت تاخیر در ارائه معیارهای کار عملی در وب سایت معذرت می خواهم. در کار عملی مضمون روابط عمومی پیشرفته شما یک شناسه چند رسانه ای درباره یک سازمان تهیه خواهید کرد. شما ...

  کار عملی۲ روزنامه نگاری آنلاین

 • سه شنبه - ۷ عقرب ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز روزنامه نگاری آنلاین صنف سوم ژورنالیزم دانشگاه هرات! یک گزارش 700 کلمه ای درباره یک موضوع دلخواه بنویسید. البته سوژه گزارش تان یک سوژه ناب و دارای ارزش خبری در فضای وب باشد. دراین گزارش حداقل از 5 نقل قول مستقیم و غیر مستقیم ...

  کار عملی ۴ گزارشگری چند رسانه ای

 • شنبه - ۱۸ جوزا ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز روزنامه نگاری آنلاین دانشگاه هرات! مهلت کار عملی گزارش چند رسانه ای که بصورت گروهی تهیه کرده اید، امروز شنبه 18 جوزا به پایان رسید و از امروز طبق برنامه قبلی باید کار عملی چهارم تان را نیز تهیه کنید. کارعملی چهارم تان تهیه گزارش ...

  سوژه های کارخانگی تکنولوژی های جدید رسانه ای

 • پنج شنبه - ۲۶ ثور ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز ژورنالیزم و روابط عمومی در صنف سوم دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات! برای تهیه کارخانگی و ارائه سیمینار صنفی سوژه های در زمینه فناورهای جدید رسانه ای برای هرکدام از شما در نظر گرفته شده و شما باید از منابع مختلف برای ...

  تمرین عملی۱ گزارشگری چند رسانه ای

 • چهارشنبه - ۱۸ ثور ۱۳۹۲
 • دانشجویان عزیز سال چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! در اولین کار عملی از گزارشگری چند رسانه ای یک پادکست 2 تا 3 دقیقه ای درباره خودتان تهیه و در وبلاگ های تان پست کنید. دراین پادکست اول خودتان را معرفی کنید و اینکه چرا روزنامه نگاری می ...

  گالــــری