درس‌های روابط عمومی الکترونیک

 • جمعه - ۲۰ سنبله ۱۳۹۴
 • دانشجویان گرامی ام در صنف روابط عمومی الکترونیک دانشگاه هرات! درس‌های مضمون روابط عمومی الکترونیک را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود درسچیستی روابط عمومی الکترونیک دانلد درس تکنولوژی‌های کاربردی در روابط عمومی الکترونیک سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری خواهد شد. سرفراز باشید.

  درس‌های فن آوری‌های جدید رسانه‌یی

 • جمعه - ۲۰ سنبله ۱۳۹۴
 • دانشجویان صنف دوم ژورنالیزم دانشگاه هرات! درس های مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی را از پیوندهای زیر دریافت کنید. دانلود برنامه درسی مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی دانلود درس چیستی و ماهیت تکنولوژی سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری میشود. بهروز باشید.

  تحقیق‌های گروهی مضمون حقوق و اخلاق در رسانه – ژورنالیزم

 • یکشنبه - ۲۴ جوزا ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز حقوق و اخلاق در رسانه در دیپارتمنت ژورنالیزم دانشگاه هرات! همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته شده ...

  تحقیق‌های گروهی مضمون حقوق و اخلاق در رسانه-روابط عمومی

 • شنبه - ۲۳ جوزا ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز حقوق و اخلاق در رسانه در دیپارتمنت روابط عمومی دانشگاه هرات! همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته ...

  ُاعلام سوژه‌های گزارشگری بحران

 • دوشنبه - ۱۸ جوزا ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! در نیمه سمستر اول سال 1394 در مضمون روزنامه‌نگاری بحران و توسعه، براساس برنامه درسی، شما باید برای انکشاف مهارت‌های عملی تان در این حوزه، یک گزارش بین 900 تا 1000 کلمه‌یی درباره موضوعات مربوط به ...

  آزمون‌ میان سمستر حقوق و اخلاق در رسانه

 • دوشنبه - ۲۸ ثور ۱۳۹۴
 • دانشجویان گرامی حقوق و اخلاق در رسانه در دانشگاه هرات! طبق برنامه‌ء درسی، آزمون میان سمستر مضمون حقوق و اخلاق در رسانهء دیپارتمنت‌های ژورنالیزم روابط عمومی بعد از هفته هشتم سمستر تحصیلی 1394 برگزار می شود. تاریخ آزمون میان سمستر مضمون حقوق و اخلاق در رسانه در ...

  پروژه‌های صنفی ژورنالیزم سیاسی

 • شنبه - ۱۹ ثور ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیز ژورنالیزم سیاسی! موضوعات کنفرانس‌های صنفی تان برای ارائه در صنف مشخص شد. برای هر دو نفر از شما دانشجویان گرامی، یک موضوع برای تهیه و ارائه کنفرانس صنفی مشخص شده و طبق موضوع کنفرانس، آمادگی‌های تان را بگیرید. موضوع‌های کنفرانس صنفی: 1. نقش رسانه ها در ...

  فورم‌های گزارش‌های هفتگی و ماهانه دوره کارآموزی

 • دوشنبه - ۱۴ ثور ۱۳۹۴
 • دانشجویان عزیزم در صنف‌های چهارم دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات! حدود یک ماه از دوره کارآموزی تان در رادیوها و سازمان‌ها می‌گذرد. طی این مدت، هفته‌وار فعالیت‌های حرفه‌ای و عملی داشته‌اید. برای تدوین و ثبت بهتر و منطم فعالیت‌های تان، من فورمه‌هایی برای گزارش‌های ...

  برگزاری همایش علمیِ بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در دانشگاه هرات

 • یکشنبه - ۱۳ ثور ۱۳۹۴
 • همایش علمی زیر نام "آزادی رسانه‌ها در افغانستان؛ چالش‌ها، دستاوردها و فرصت‌ها" به مناسبت سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات در دانشگاه هرات برگزار شد. این مراسم توسط دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات و انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان به همکاری نهاد ...

  همایش علمی بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در دانشگاه هرات برگزار می‌شود

 • سه شنبه - ۱ ثور ۱۳۹۴
 • همایش علمی به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات از طرف انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌یی افغانستان و دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه/پوهنتون هرات به همکاری نهاد دانش آموخته‌گان افغان در دانشگاه/پوهنتون هرات برگزار می‌شود. در این همایش حدود 300 تن از استادان ...

  گالــــری