آزمون میان سمستر حقوق رسانه

  • پنج شنبه - ۱۹ ثور ۱۳۹۲
  • دانشجویان عزیز صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات! آزمون میان سمستر ( 20 درصد ) مضمون حقوق رسانه،  هفته آینده به روز شنبه 28 ثور ،  ساعت 11 صبح برگزار شود. کسانی که جزوه درسی مضمون را دریافت نکرده اند هر چه زودتر آن را از انتشارات ...

    خبرنامه!

  • سه شنبه - ۱۰ ثور ۱۳۹۲
  • دانشجویان عزیزم در دانشکده ژورنالیزم  و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات! خداوند را سپاسگذارم تان این فرصت را در اختیارم قرارداد تا از این به بعد از طریق وب سایت رسمی ام در خدمت شما باشم  و همه فعالیت هایی که در گذشته از طریق وبلاگ صنف ...

    گالــــری