ارائه پژوهش علمی تحلیل محتوای صفحات فیسبوک حکومت وحدت ملی افغانستان

  • پنج شنبه - ۱۹ ثور ۱۳۹۸
  • پژوهش علمی تحت عنوان "استفاده رسانه های اجتماعی توسط حکومت: تحلیل محتوای صفحات فیسبوک حکومت وحدت ملی افغانستان" از سوی فیصل کریمی، استاد رسانه های جدید دانشگاه هرات امروز ارائه شد. این پژوهش علمی به منظور ترفیع علمی در حضور هیئت داوران، استادان و دانشجویان ...

    گالــــری