سومین کار عملی آنلاین ژورنالیزم – کهکشان شرق | وب سایت فیصل کریمی

دانشجویان عزیز روزنامه نگاری آنلاین صنف سوم ژورنالیزم دانشگاه کهکشان شرق!

یک گزارش ۶۰۰ کلمه ای درباره یک موضوع دلخواه بنویسید. البته سوژه گزارش تان یک سوژه ناب و دارای ارزش خبری در فضای وب باشد. دراین گزارش حداقل از ۵ نقل قول مستقیم و غیر مستقیم استفاده نمایید تا موارد مطرح شده در گزارش مستند گردد.

حداقل دو کلمه مهم و به کار رفته در گزارش را هایپر لینک کنید تا در صورتیکه خواننده خواسته باشد، بتواند معلومات آفاقی و جانبی درباره گزارش بدست آورد.

در گزارش تان دو عکس مرتبط با موضوع نیز استفاده کنید تا گزارش تان تصویری تر گردد. البته عکس ها باید از خودتان باشد و از دیگر سایت ها استفاده نکنید.
همانطوری که در صنف خوانده اید گزارش های بلند بعد از هر ۳۰۰ کلمه نیاز به میان تیتر دارند و شما هم حتمن حداقل از دو میان تیتر استفاده کنید. توجه داشته باشید که میان تیتر تان جذاب و از سه کلمه بیشتر نباشد. البته کوتاه نویسی و ساده نویسی از ویژه گی های نوشتن در فضای وب است

گزارش های مرتبط با موضوع گزارش تان را از اینترنت جستجو کنید و در پایان آنها را هایپرلینک کنید تا خواننده به معلومات موضوع مشابه نیز از دیگر سایت ها نیز با خبر گردد.

این گزارش ۱۰ نمره دارد و در صورتیکه معیارهای بالا را رعایت کنید، امتیاز خواهید گرفت.

آخرین مهلت انجام تمرین، آخر روز شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۴ است.
به امید موفقیت تان!

ارسال دیدگاه