دانشجویان عزیز روزنامه نگاری آنلاین صنف سوم ژورنالیزم دانشگاه کهکشان شرق!

یک گزارش ۶۰۰ کلمه ای درباره یک موضوع دلخواه بنویسید. البته سوژه گزارش تان یک سوژه ناب و دارای ارزش خبری در فضای وب باشد. دراین گزارش حداقل از ۵ نقل قول مستقیم و غیر مستقیم استفاده نمایید تا موارد مطرح شده در گزارش مستند گردد.

حداقل دو کلمه مهم و به کار رفته در گزارش را هایپر لینک کنید تا در صورتیکه خواننده خواسته باشد، بتواند معلومات آفاقی و جانبی درباره گزارش بدست آورد.

در گزارش تان دو عکس مرتبط با موضوع نیز استفاده کنید تا گزارش تان تصویری تر گردد. البته عکس ها باید از خودتان باشد و از دیگر سایت ها استفاده نکنید.
همانطوری که در صنف خوانده اید گزارش های بلند بعد از هر ۳۰۰ کلمه نیاز به میان تیتر دارند و شما هم حتمن حداقل از دو میان تیتر استفاده کنید. توجه داشته باشید که میان تیتر تان جذاب و از سه کلمه بیشتر نباشد. البته کوتاه نویسی و ساده نویسی از ویژه گی های نوشتن در فضای وب است

گزارش های مرتبط با موضوع گزارش تان را از اینترنت جستجو کنید و در پایان آنها را هایپرلینک کنید تا خواننده به معلومات موضوع مشابه نیز از دیگر سایت ها نیز با خبر گردد.

این گزارش ۱۰ نمره دارد و در صورتیکه معیارهای بالا را رعایت کنید، امتیاز خواهید گرفت.

آخرین مهلت انجام تمرین، آخر روز شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۴ است.
به امید موفقیت تان!