صنف‌هایم در سمستر نخست ۱۳۹۵

درود بر همه شما دانشجویان عزیز ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات!
سال نو تحصیلی در دانشگاه هرات به تاریخ دوم حمل سال ۱۳۹۵ خورشیدی آغاز می‌شود. امیدوارم که دراین سال نو تحصیلی، با برنامه‌ها و آمادگی‌های بیشتر به دانشگاه بیایید. البته امیدوارم که از رخصتی‌های زمستانی خوب استفاده کنید و در کنار خانواده‌های تان، روزهای سرد برای تان پر از گرمی و نشاط باشد.

در سمستر اول سال ۱۳۹۵ من با این مضمون‌ها همکار علمی تان خواهم بود:
۱-روزنامه‌نگاری سیاسی در صنف چهارم ژورنالیزم با گرایش سیاسی
۲- روزنامه‌نگاری بحران و توسعه در صنف چهارم ژورنالیزم با گرایش‌های سیاسی و اقتصادی
۳- اخلاق و حقوق رسانه در صنف های سوم ژورنالیزم و روابط عمومی
۴- اصول تحقیق در ارتباطات جمعی در صنف سوم روابط عمومی
۵- رهنمایی حداقل ۴ دانشجوی صنف چهارم در دوره کارآموزی در یکی از رادیوهای محلی هرات
۶- رهنمایی حداقل ۴ دانشجوی صنف چهارم روابط عمومی در دوره کار آموزی در سازمان‌ها
برنامه‌های درسی این مضامین تهیه شده و بزودی در این وب سایت منتشر می شود. همچنان در اولین جلسه درسی در صنف نیز ارایه خواهد شد.
سال نو تحصیلی خوبی برای همه شما آرزو می‌کنم.
با ارادت
فیصل کریمی