دانشجویان گرامی اصول تحقیق در ارتباطات جمعی در دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه هرات!
امیدوارم خوب و تندرست باشید. همانطوری که در صنف برای تان گفتم، شما پیش انجام تحقیق، طرح تحقیق یا پروپوزل آن را تکمیل کنید و به من بسپارید.
نمونه طرح پیشنهادی تحقیق را با فارمت ورد می توانید از این نوشته دانلود کنید.
برای دریافت طرح پیشنهادی تحقیق روی گزینه دانلود کلیک کنید.
به یاد داشته باشید که برای بهتر باز شدن فایل، فونت نازنین را حتما در کمپیوترتان نصب کنید.
آخرین مهلت تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تحویل آن به استاد به صورت فزیکی پنجشنبه ۱۳ جوزا است.
تهیه پروپوزل تحقیق پنج نمره دارد.
بهروز باشید.