دانشجویان عزیز روزنامه نگاری آنلاین صنف سوم ژورنالیزم دانشگاه هرات!
یک گزارش ۶۰۰ کلمه‌ای درباره یک موضوع دلخواه بنویسید. البته سوژه گزارش تان، یک سوژۀ ناب و دارای ارزش خبری در فضای وب باشد. در این گزارش حداقل از ۵ نقل قول مستقیم و غیر مستقیم استفاده نمایید تا موارد مطرح شده در گزارش مستند گردد.
حداقل دو کلمه مهم و به کار رفته در گزارش را هایپرلینک کنید تا در صورتی‌که خواننده خواسته باشد، بتواند معلومات آفاقی و جانبی درباره گزارش بدست آورد.
در گزارش‌تان دو عکس مرتبط با موضوع نیز استفاده کنید تا گزارش تان تصویری‌تر گردد. البته عکس‌ها باید از خودتان باشد و از دیگر سایت‌ها استفاده نکنید. نوشتن شرح عکس برای هر کدام از عکس‌ها ضروری است.
همانطوری که در صنف خوانده اید گزارش‌های بلند بعد از هر ۳۰۰ کلمه نیاز به میان تیتر دارند و شما هم حتما حداقل از دو میان تیتر استفاده کنید. توجه داشته باشید که میان تیتر تان جذاب و از سه کلمه بیشتر نباشد. البته کوتاه نویسی و ساده نویسی از ویژه گی‌های نوشتن در فضای وب است
گزارش‌های مرتبط با موضوع گزارش تان را از اینترنت جستجو کنید و در پایان آنها را هایپرلینک کنید تا خواننده به معلومات موضوع مشابه نیز از دیگر سایت ها نیز با خبر گردد.
این گزارش ۱۰ نمره دارد و در صورتی‌که معیارهای بالا را رعایت کنید، امتیاز خواهید گرفت.
آخرین مهلت انجام تمرین، پایان روز دوشنبه ۱۹ میزان است.
به امید موفقیت تان!