دانشجویان عزیز حقوق رسانه E3 در دانشگاه کهکشان شرق!

همانطوری‌که می‌دانید چیزی به پایان سمستر باقی نمانده و برای تکمیل کنفرانس‌های صنفی‌تان، همه شما به گروه‌های سه نفری تقسیم شده‌اید و برای هر گروه یک موضوع برای تحقیق در نظر گرفته شده است. همه گروه‌ها باید کنفرانس علمی شان را ارائه و یک نسخه از آن را به من بسپارند.

معیارهای تحقیق:
۱- حداقل ۱۰ صفحه
۲-دارای جلد و عنوان
۳- فهرست عناوین
۴-مقدمه
۵- متن اصلی
۶- فهرست منابع
۷- منابع از کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایت‌های اینترنتی معتبر باشد.

گروه‌ها:

۱-محمد مسعود
۲-غلام حبیب
۳-غلام فاروق
موضوع کنفرانس: مقایسه آزادی بیان در قوانین افغانستان و قوانین بین المللی

۱-حکمت الله
۲-خلیل احمد
۳-سردارآقا
موضوع کنفرانس: آزادی مطبوعات در فرانسه

۱-رامد
۲-رحمت
۳-احمد خالد
موضوع کنفرانس: جایگاه حق دسترسی به اطلاعات در قوانین افغانستان و اعلامیه های جهانی

۱-محمد نادر
۲-محمد آصف
۳-رامش
موضوع کنفرانس: حق حریم خصوصی در قوانین افغانستان و اعلامیه های جهانی

۱-صفی الله
۲-محمد تورج
۳-نذیراحمد
موضوع کنفرانس: نظام های تاسیس و اداره مطبوعات

۱-جلیل احمد
۲-حامد
۳-سید نعمت الله
موضوع کنفرانس: بررسی و تبیین اصطلاحات افتراء، توهین، تهمت، بهتان، قذف و دشنام در قوانین افغانستان و منابع علمی

۱-لاله
۲-سلما
۳-سیمین
۴-زهرا

موضوع کنفرانس: آزادی اطلاعات در قوانین بین المللی

۱-شمس الدین
۲-شیرآقا
۳-عبدالرحمان
موضوع کنفرانس: بررسی تطبیقی نشرات ممنوعه در قانون رسانه های افغانستان و ایران

۱-عبدالکریم
۲-عزیزاحمد
۳-علی جان
موضوع کنفرانس: مطالعه سلسله مراتب مجازات در انجام تخلفات رسانه‌ای

۱-عنایت الله
۲-فریداحمد
۳-فقیراحمد
موضوع کنفرانس: آزادی بیان از دیدگاه اسلام

۱-محمد حسیب
۲-محمد رامز
۳-محمد عمر
موضوع کنفرانس: جرایم رسانه‌ای و انواع آن

۱-میرعبدالواحد
۲-احمد ولی
۳-توریالی
موضوع کنفرانس: چالش‌های حق دسترسی اطلاعات در افغانستان

۱-عبدالاله
۲-نصیراحمد
۳-محمدرفیع
موضوع کنفرانس: مطالعه معیارهای اخلاق رسانه‌ای در افغانستان و اصول بین المللی اخلاق رسانه ای

۱-میرحمیدالله
۲-شهاب الدین
۳- محمد اکرم

مموضوع کنفرانس: مطالعه تفاوت‌های حقوق و اخلاق در مطبوعات

۱-محمد ذکریا
۲-سیداحمد
۳-محمدسلیم

موضوع کنفرانس: جایگاه حقوق مالکیت های فکری و معنوی در قوانین افغانستان و قوانین بین المللی

توجه:

آخرین مهلت انجام تحقیق‌ها و تحویل به استاد، روز چهارشنبه ۸ سرطان سال ۱۳۹۶ است. جهت معلومات بیشتر و رهنمایی منابع و انجام تحقیق، به من در تماس شوید. پروژه‌ها توسط همه اعضای گروه به طور مشترک باید تهیه و به من سپرده می‌شود.

شماره تماس: ۰۷۹۸۸۱۶۱۲۴
ایمیل: fslkarimi@gmail.com
این تحقیق ۱۰ نمره دارد.

آرزوی بهروزی و موفقیت برای همه