دانشجویان گرامی روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه هرات!
دو درس اول صنف روابط عمومی الکترونیک را از پیوندهای زیر دریافت کنید.
دانلود درس چستی روابط عمومی الکترونیک و فن آوری های کابردی
دانلود درسروابط عمومی الکترونیک و حکومت الکترونیک
موفق باشید.

یک دیدگاه برای “درس‌های روابط عمومی الکترونیک”