دانشجویان عزیز صنف چهارم روابط عمومی دانشگاه هرات!

IMG_0913

آزمون میان سمستر ( ۲۰ درصد) مضمون کمپین روابط عمومی به روز یکشنبه ۲۸ ثور از ساعت۱۱ تا ظهر برگزار می شود.

فصل های دوم و سوم کتاب مدیریت  و برنامه ریزی کمپین های روابط عمومی و موضوعات سخنرانی های داخل صنف شامل این آزمون می شود. پرسش ها به شیوه های گوناگون طرح می شود و کوشش کنید که منابع شامل آزمون را تحلیلی بخوانید.

جلسه روز شنبه ۲۷ ثور در ساعت ۸ صبح، برای پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات درسی تان اختصاص داده می شود. امیدوارم که با کوله باری از پرسش به صنف بیایید و پاسخ های تان را دریابید.

برای همه آرزوی موفقیت و آزمون عالی آرزو میکنم.