۱۱ تن از خبرنگاران و مدیران رسانه های افغانستان از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان و بنا به دعوت مرکز مطالعات افغانستان معاصر مستقر در مسکو، و پشتیبانی آژانس خبری ریا نووستی، بنیاد حمایت از دیپلماسی مردمی و گروه رسانه‌ای تات جمهوری تاتارستان برای یک هفته به مسکو آمده اند.
در ترکیب این هیئت، فیصل کریمی استاد دانشگاه و معاون مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان رییس هیئت، فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک، مجیب خلوتگر رییس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ( نی)، نجیب پیکان رییس تلویزیون جهانی آرزو، محمد جواد محسنی رییس تلویزیون تمدن، نجیب امیری مدیر مسوول رادیو سلام وطندار، صدیق خلیق، مدیر تلویزیون هیواد قندهار، عبدالخلیل مینوی رییس آژانس اطلاعاتی باختر ، خیرالله آزاد مدیر خبر و برنامه‌های سیاسی تلویزیون نور و نظری پریانی مدیر مسوول روزنامه ماندگار شامل اند.