دانشجویان حقوق دانشگاه کهکشان شرق!

حضور شما را به صنف حقوق رسانه خوش آمدید می‌گویم و در ضمن از این به بعد شما می توانید درس‌های مضمون حقوق رسانه را از این بخش دریافت کنید.

دانلودبرنامه درسی
دانلود درس چیستی حقوق رسانه و نظام های رسانه ای
دانلود درس عناصر آزادی رسانه ها
دانلود درس آزادی بیان و جایگاه آن در قوانین ملی و بین المللی
دانلود درس حق دسترسی به اطلاعات
دانلود درس جرم و جرم مطبوعاتی
دانلود درس انواع جرایم مطبوعاتی
دانلود درس در جرم رسانه رسانه‌ای مسوول کیست؟
سایر درس‌ها نیز بزودی در اینجا بارگذاری می‌شود.