درس‌های فن آوری‌های جدید رسانه‌یی | وب سایت فیصل کریمی

دانشجویان صنف دوم ژورنالیزم دانشگاه هرات!
درس های مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی را از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود برنامه درسی مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی
دانلود درس چیستی و ماهیت تکنولوژی

سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری میشود.
بهروز باشید.

۲ دیدگاه برای “درس‌های فن آوری‌های جدید رسانه‌یی”

ارسال دیدگاه