دانشجویان گرامی آنلاین ژورنالیزم در دانشگاه هرات!
درس‌های مضمون آنلاین ژورنالیزم را از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود برنامه درسی مضمون آنلاین ژورنالیزم
دانلود درس چیستی آنلاین ژورنالیزم
دانلود درس مهارت‌های آنلاین ژورنالیزم
سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری می‌شود.

۱۶ دیدگاه برای “درس‌های آنلاین ژورنالیزم”