سلام دانشجویان عزیز!
برنامه های درسی این سمستر اینجا قرار داده شده و می توانید از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود برنامه درسی مضمون آنلاین ژورنالیزم

دانلود برنامه درسی ژورنالیزم سیاسی
دانلود تکنولوژی های جدید رسانه ای

سایر برنامه ها بعدا بارگذاری می شود.

روزگار بخیر