سلام دانشجویان عزیز!
برنامه های درسی این سمستر اینجا قرار داده شده و می توانید از پیوندهای زیر دریافت کنید.

برنامه درسی آنلاین ژورنالیزم
برنامه درسی ژورنالیزم سیاسی
New media technology

سایر برنامه ها بعدا بارگذاری می شود.

روزگار بخیر