با سلام و احترام

مشاوره درباره رسانه ها و روابط عمومی

روزنامه نگاران، مدیران رسانه ها و کارشناسان عزیز روابط عمومی و نهادهای محترم دولتی و غیردولتی (در صورت تمایل) می توانند جهت مشاوره تلفنی، اینترنتی و یا حضوری درباره رسانه های جمعی به ویژه رسانه های آنلاین و مجازی، موضوعات حقوقی رسانه ها، بازاریابی و تبلیغات، پروپوزل نویسی،  طراحی  پلان استراتژیک و توسعه ای برای رسانه ها، تدوین اساسنامه برای رسانه ها، روابط عمومی و طراحی دوره های آموزشی  مربوط به روزنامه نگاری و روابط عمومی با مدیریت سایت ارتباط برقرار نمایند.

فیصل کریمی، استاد ژورنالیزم و ارتباطات جمعی در دانشگاه هرات

fslkarimi@yahoo.com  – fslkarimi@gmail.com

۰۰۹۳۷۰۸۱۹۸۶۶۸  – ۰۰۹۳۷۹۸۸۱۶۱۲۴