وبلاگ های دانشجویانم در صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات 

 ۱- نصیراحمد صالحی          فراه نیوز 

۲- نصرت الله ابراهیم خیل     پغمان پرس

۳- ذکریا حسنی                   خبرنگار 

۴- سید سجاد                     صمیم پرس

۵- آغامحمد امیری               امیری پرس

۶- محمد علی جاوید              تارنگار

۷- حنیف فطرت                  بلاگ مردم

۸- سودابه احراری               خبرنگار

۹- روحینا حبیب یار             پوژمان 

۱۰- فوزیه                        برگ سبز

۱۱- بصیراحمد عزیزی        لوگر پرس

۱۲- مرتضی مشرفی            اندیشه

۱۳-  شعیب جلالی              زنده جان نیوز 

۱۴- صبغت الله حبیبی

۱۵- حسیب امین                 سهاگ پرس 

۱۶- قابوس جواهرپور         فراتر از خبر

۱۷- وحید رحمتی               وبگاه خبری شما

۱۸- حمید بهزاد                غزنه