مصاحبه شبکه تلویزیونی ری نیوز ۲۴ ایتالیا با من در شهر رم در مورد وضعیت رسانه ها در افغانستان.

دویچه وله آلمان:

هرات: روزنامه نگاری آنلاین با امکانات محدود

خبرگزاری صدای افغان:

کنفرانس علمی روزنامه نگاری آنلاین در دانشگاه هرات برگزارشد

مرکز خبرنگاران افغانستان:

روزنامه نگاری آنلاین در دانشگاه هرات 

خبرگزاری پامیر:

دوره اموزشی خبرنگاری انلاین و وبلاگ نویسی

شبکه اطلاع رسانی افغانستان:

برگزاری کنفرانس علمی روزنامه نگاری آنلاین

روزنامه اینترنتی هرات:

دوره آموزشی خبرنگاری آنلاین و وبلاگ نویسی در هرات

وبلاگ ثانیه ها

بالاخره روزنامه نگاری آنلاین از دانشگاه هرات هم سر بر آورد.

فرهنگستان:

زنان و روزنامه نگاری آنلاین