از این راه ها با من تماس بگیرید:

icon_email

۱- ایمیل ها:  faisal.karimi@hu.edu.af . fslkarimi@yahoo.com , fslkarimi@gmail.com

Mobile Icon

۲- شماره تلفن محل کار: ۰۰۹۳۴۰۲۲۷۷۹۹ , ۰۰۹۳۴۰۲۳۰۸۰۰

۳-شماره های مبایل: ۰۰۹۳۷۰۸۱۹۸۶۶۸ , ۰۰۹۳۷۹۸۸۱۶۱۲۴

صفحات اجتماعی:

پروفایل فیس بوک

صفحه رسمی در فیس بوک