دانشجویان سال چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات!

درس های جدید از مضمون  حقوق رسانه را از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود درس های هفتم، هشتم و نهم انواع جرایم رسانه ای 35656

دانلود درس دهم و یازدهم در جرایم رسانه ای مسوول کیست؟

منتظر درس های هم جدید باشید.

در ضمن آزمون میان سمستر مضمون حقوق رسانه که به روز شنبه ۲۸ ثور مشخص شده بود،

بنابر خاست شماری زیادی از دانشجویان به روز یکشنبه ۲۹ ثور گرفته خواهد شد.

بهترین ها

فیصل کریمی

یک دیدگاه برای “درس های جدید از حقوق رسانه”