دانشجویان  عزیز روزنامه نگاری آنلاین / چند رسانه ای در صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات سلام!

دانلود درس های روزنامه نگاری آنلاین / چند رسانه ای در پیوندهای زیر آماده است.

دانلود برنامه درسی روزنامه نگاری آنلاین / چند رسانه ای

دانلود درس نخست چیستی روزنامه نگاری چند رسانه ای

دانلود درس دوم مراحل ساخت گزارش چند رسانه ای

 

سایر درس ها،  به ترتیب بعد از جلسه درسی بارگذاری می شود.

 

۴ دیدگاه برای “دانلود درس های روزنامه نگاری چند رسانه ای”