دانشجویان عزیز صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات!

آزمون میان سمستر ( ۲۰ درصد ) مضمون حقوق رسانه،  هفته آینده به روز شنبه ۲۸ ثور ،  ساعت ۱۱ صبح برگزار شود. کسانی که جزوه درسی مضمون را دریافت نکرده اند هر چه زودتر آن را از انتشارات عقیل، روبروی دروازه ورودی دانشگاه بدست آورند.

مطالب شامل این آزمون از صفحه نخست تا صفحه ۳۷ جزوه درسی تا مبحث آزادی اطلاعات است.

درس بخوانید تا نمره خوب بگیرید. جلسه حق مشکلات و پاسخ به پرسش های تان به روز شنبه ۲۱ ثور ساعت ۱۱ برگزار می شود.

به آرزوی موفقیت همه.

فیصل کریمی