صنف های درسی ام در سمستر اول:

۱- مضمون فناوری های جدید رسانه ای در صنف سوم ژورنالیزم و روابط عمومی دانشگاه هرات

۲- روزنامه نگاری آنلاین/چند رسانه ای در صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات

۳- حقوق رسانه در  صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات

۴- نرم افزار ویرایش صدا ( کول ایدت ) در صنف دوم ژورنالیزم دانشگاه هرات

 

صنف های درسی ام در سمستر  دوم:

۱- گزارشگری تلویزیونی در صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات

۲- روزنامه نگاری آنلاین/چند رسانه ای در صنف سوم روابط عمومی و ژورنالیزم دانشگاه هرات

۳- ساینس۲ ( فن آوری اطلاعات و ارتباطات) در دو صنف اول ژورنالیزم دانشگاه هرات

۴- ساینس۲ ( فن آوری اطلاعات و ارتباطات) در  صنف اول ژورنالیزم  دانشگاه کهکشان شرق

۵- گزارشگری اقتصادی برای صنف سوم ژورنالیزم با گرایش اقتصادی در دانشگاه هرات، البته اگر این سمستر دایر شود.

۶- مضمون فناوری های جدید رسانه ای در صنف سوم ژورنالیزم  دانشگاه هرات

دانشجویان عزیز! احتمال تغییر در برنامه سمستر دوم سال ۱۳۹۲ وجود دارد. 

۴ دیدگاه برای “صنف هایم در سال ۱۳۹۲”